Chính sách vận chuyển

Thời gian giao hàng dự kiến đối với các đơn hàng tại TP.HCM là từ 01 – 02 ngày và các tỉnh thành khác là từ 03 – 04 ngày. Ngoài ra, Plantlab có hỗ trợ giao hàng trong ngày đối với các đơn tại TP.HCM.